علامه حلی 9
برنامه نویسی و بازی سازی

بازی نامه سری

امیر مهدی کریمی – شاهرخ جمالی

پایه هشتم

نرم افزار روشندل

محمد حسام ابراهیمی – محمد متین نامنی

پایه نهم

بازی (Hell Wall)

مبین کوهی – عرفان جلالی

پایه هشتم

بازی 2 بعدی ماشین

محمد حسین میرزایی

پایه هشتم

برنامه نویسی پایتون

یادگیری ماشین

سامی صفاپور – شاهرخ جمالی

امیرمهدی کریمی

پایه هشتم

برنامه نویسی پایتون

اپلیکیشن آب و هوا

 شاهرخ جمالی – امیرمهدی کریمی 

سامی صفا پور

پایه هشتم

برنامه نویسی پایتون

تست سرعت تایپ

امیر علی شاهبازی – مرتضی جعفری

پایه هشتم

برنامه نویسی پایتون

بازی سنگ،کاغذ،قیچی

صدرا قمری

پایه هفتم

برنامه نویسی پایتون

بازی 

حسین حمیدی

پایه هشتم

برنامه نویسی پایتون

اطلاعات دانش آموزی 

محمد امید دریایی

پایه هشتم

فهرست