علامه حلی 9

تشخیص گاز

امیرعلی کندی – عرفان لهراسبی – آرین اعرابی

پایه هفتم

ربات آتش نشان 

محمد حسین صالحی – محمد صدرا بیات

پایه نهم

ربات آتش نشان

یاسین روشنایی – امیر محمد حسنی

پایه هفتم

ربات آتش نشان

امیرزنگوئی – سید حسام الدین کاظمی 

امیر علی عسگری

پایه هشتم

فهرست