علامه حلی 9
برگزیدگان جشنواره خوارزمی مرحله منطقه ای
برگزیدگان جشنواره خوارزمی مرحله مدرسه ای
مراسم تجلیل از دانش آموزان برگزیده مسابقات پژوهشسراهای دانش آموزی در کشور و استان
برگزیده کشوری دومین جشنواره علمی و پژوهشی پژوهش سراهای کشور محور نانو فناوری
کسب رتبه اول منطقه در مسابقه روز آزمایشگاه
برگزیدگان کارسوق کشوری مهندسی ژنتیک
برگزیده شدن ۳۲ دانش آموز جهت شرکت در مسابقات بین المللی ربوکاپ
کسب رتبه اول جشنواره افرا محور مهارت های پژوهشی
فهرست