دبیرسان علامه حلی 9
دبیرسان علامه حلی 9

درباره ما

دبیرستان استعداد های درخشان علامه حلی 9

دبیرستان استعداد های درخشان علامه حلی 9 یکی از مراکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان یا به اختصار سمپاد در کشور است. این دبیرستان همه ساله از طریق آزمونی عمومی اقدام به پذیرش دانش‌آموز از پایه‌ هفتم تا نهم می‌نماید.

دبیرستان استعداد های درخشان علامه حلی 9 یکی از مدارس پر افتخار در انواع مسابقات آموزشی ، پژوهشی و پرورشی در کشور می باشد.

دبیرستان استعداد های درخشان علامه حلی 9

تور مجازی مدرسه ما

چهره های شاخص پژوهشی

اطلاعیه های حلی 9